Skip to main content

Abraham Bredius

Inleiding: In 1984 raakte ik betrokken bij het Haagse Museum Bredius, eerst als lid van de werkgroep die het toen net gesloten museum weer open wilde krijgen. Snel daarna werd de Stichting Bredius Genootschap opgericht en kwam ik in het bestuur ervan. Sinds die tijd ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt in leven en werk van  Dr. Abraham Bredius (1855-1946). Deze kunsthistoricus, kenner van de Hollandse zeventiende eeuwse schilderkunst, oud museumdirecteur, archiefvorser en maecenas heeft een grote rol gespeeld in kunsthistorisch Nederland. Bredius heeft een aantal vooraanstaande posities bekleed, waaronder het directeurschap van het Mauritshuis te Den Haag. In 1922 heeft hij de Hofstad verlaten en zich in Monaco gevestigd. Zijn woonhuis aan de Prinsegracht te Den Haag heeft hij toen samen met de Satyr en de boer van Jan Steen verkocht aan de gemeente Den Haag met als voorwaarde dat  het huis  open bleef als museum Bredius. Toen hij in 1946 overleed bleek dat hij zijn hele collectie hadft nagelaten aan Den Haag onder de voorwaarde dat deze openbaar toegankelijk bleef in zijn ‘Museum Bredius’. Ook werden tal van belangrijke bruiklenen aan musea, waaronder een aantal schilderijen van Rembrandt die als buikleen hingen in het Mauritshuis, nu aan deze musea nagelaten. Bredius was ongehuwd maar heeft een groot deel van zijn leven gedeeld met Joseph Otto Kronig (1887-1984). Kronig was in 1946 de enige erfgenaam van het aanzienlijke vermogen van Bredius en het huis in Monaco.

Hoewel Bredius een grote reputatie genoot als expert van de zeventiende eeuwse schilderkunst, bleek later dat hij in zijn lange leven een paar grote vergissingen heeft begaan. Hierbij denk ik met name aan zijn rol in de aankoop van de Emmausgangers van Vermeer/Van Meegeren door Museum Boijmans in 1937. Over dit onderwerp schreef ik reeds in 1996 een artikel in Tableau. In 2006 verscheen van mij in Origine nr.5 en 6 een nieuw artikel over dit onderwerp, waarin ik door nieuw archiefonderzoek de rol van Bredius verder heb kunnen inkleuren. De redactie van het populair wetenschappelijke tijdschrift Origine heeft de oorspronkelijke tekst en met name het notenapparaat wat ingekort. De integrale tekst heb ik daarom hiernaast als pdf opgenomen.

De komende jaren hoop ik verder onderzoek naar deze markante persoonlijkheid te kunnen verrichten, zodat er uiteindelijk een biografie in boekvorm aan hem gewijd kan worden. Gaande dit onderzoek heb ik tussentijds al het nodige kunnen publiceren. Graag verwijs ik hiertoe naar onderstaand overzicht.

Het graf van Abraham Bredius en Joseph Kronig in Monaco. Ook de kunstenaar Orazio de Benedictus ligt in dit graf, een huisvriend van Bredius en Kronig.

Verwante publicaties