Skip to main content

Lezingen

Lezingen, colleges, voordrachten en rondleidingen

Regelmatig geef ik lezingen en voordrachten voor uiteenlopende in kunst geïnteresseerde groepen en cliënten van banken en verzekeraars. Hierbij maak ik gebruik van powerpoint om de illustraties te tonen. Vanaf het najaar van 2008 tot 2016 ben ik als docent verbonden geweest aan de (Engelstalige) Nyenrode New Business School in Amsterdam, waar ik colleges heb gegeven over kunst en de kunstmarkt. Voorts heb ik colleges gegeven voor master studenten kunstgeschiedenis van de Radbouduniversiteit in Nijmegen en voor HOVO Erasmus en HOVO Den Haag en Rotterdam. Thans ben ik nog gastdocent voor masterprogramma’s van de vakgroepen Kunstgeschiedenis van de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Voor een bedrijf kan ik een een op maat gemaakte lezing of cyclus van lezingen verzorgen.

Op 14 mei 2020 is mijn eerste digitale lezing uitgezonden via kanaal digitaal van Sociëteit de Witte in Den Haag. Deze lezing werd in verband met de beperkende maatregelen ten gevolge van het Coronavirus twee dagen daarvoor opgenomen in de (lege!) Oude Conversatiezaal van De Witte. De titel luidt: Lockdown in de Oost. Even stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog overzee. De lezing is te volgen op YouTube. Klik hier

Verder geef ik o.a. rondleidingen in het Haagse Museum Bredius.

Mocht u een gastspreker zoeken, neemt u dan gerust contact met mij op. Geheel vrijblijvend bespreek ik graag uw wensen waarna ik u dan een voorstel en een prijsopgave doe.

Een keuze van onderwerpen, waarover ik een lezing kan verzorgen:

  • Nederlandse schilderkunst van 1600 – heden.
  • Haagse Stadsgezichten.
  • Oranje en ‘s-Gravenhage.
  • Abraham Bredius, kunsthistoricus, verzamelaar en maecenas.
  • Geschiedenis van de kunstmarkt, taxaties, echt en vals e.d.
  • Het toeschrijven van schilderijen.
  • De portretkunst in Nederland in de 18e eeuw.
  • Het staatsieportret.
  • Claude Monet, impressioniste pur sang.

New Business School, september 2008
Een reactie van een student:

“With this email I would like to thank you for all the amazing classes of Dutch art 1550-1900. I really enjoyed your explanations and seamingly endless knowledge about the art world.
Kind regards,
Frank Tobe”