Skip to main content

Taxaties

Taxatie van uw kunstvoorwerpen en antiek

Laat uw collectie en huishoudelijke inboedel taxeren! Veel particulieren zijn onderverzekerd en helaas wordt dit maar al te vaak pas geconstateerd wanneer er al schade is. Veelal is de verzekerde som dan niet toereikend. Het is dan ook van groot belang dat dat iedereen goed verzekerd is. U kunt bij mij als Register-Taxateur VRT terecht voor een taxatierapport van uw kunstvoorwerpen, antiek en uw huishoudelijke inboedel ten behoeve van uw verzekering ex art. 7:960 BW. In geval van schade zal dit taxatierapport ervoor zorgen dat de schade zonder problemen zal worden afgewikkeld. Overigens moet u bij schade niet alleen denken aan diefstal. Veel vaker is er sprake van brand- en/of waterschade. De meeste all-risk polissen dekken bovendien waardevermindering van uw kunstvoorwerp(en) ten gevolge van schade.

Taxatie t.b.v. verdelen erfenis

Het verdelen van een boedel na het overlijden van ouders of andere familieleden is vaak niet eenvoudig. De voorwerpen hebben in de meeste gevallen immers een emotionele waarde. Het verdelen moet natuurlijk wel eerlijk gebeuren. In zulke gevallen kan een taxatierapport t.b.v. de onderlinge verdeling ‘op basis van de waarde in het economisch verkeer’ enorm helpen. Ook voor dit doel kunt u bij mij terecht, evenals voor het opstellen van een rapport t.b.v. de successieaangifte voor de belasting.

Ook doen particulieren of namens hen notarissen en fiscale adviseurs steeds vaker een beroep op mij om een kunstvoorwerp te taxeren dat zich leent voor overdracht aan de Staat in plaats van erfbelasting. Hierbij is niet alleen de juiste taxatie van het object belangrijk, maar ook de kunsthistorische onderbouwing waarom het object zich leent voor overdracht. In dit hele traject kan ik u terdege adviseren en desgewenst een kunsthistorische notitie opstellen. Deze mogelijkheid is bij weinigen bekend; laat u hierover voorlichten door uw notaris of fiscaal adviseur.

In geval van totaal verlies ten gevolge van brand, biedt de vastgestelde waarde in het taxatierapport nog enige troost.