Skip to main content

Portrettisten in Zeeland in de 18e eeuw

In de 18e eeuw waren er tal van portrettisten actief, die de Zeeuwse elite op het doek vastlegden. Vaak kwamen zij van buiten, omdat er in Zeeland zelf in tegenstelling tot in de 17e eeuw nauwelijks portretschilders voorhanden waren.

De afgelopen jaren heb ik een aantal studies gewijd aan individuele portretschilders,die in Zeeland werkzaam zijn geweest, zoals Jan Baptist van Aerde, Philip van Dijk en Jan Palthe. Deze studies zijn gepubliceerd in Zeeland, het tijdschrift van het Zeeuws Genootschap. Mijn onderzoek is er nu opgericht alle portrettisten die in de 18e eeuw in Zeeland werkzaam waren in kaart te brengen en hun clientèle te belichten. Deze studie in de zomer van 2025 uitmonden in een boek dat uitgegeven zal worden door WBooks in Zwolle en een tentoonstelling in het Stadhuismuseum te Zierikzee.

Verwante publicaties