Skip to main content

Lezingen voor Historizon en VU.

Op de zaterdagen 18 februari en 18 maart heb ik in het Haage  Museum Bredius ene lezing gegeven, die werd gevolgd door een rondleiding.

Op zaterdag 20 mei heb ik in de Openbare Bibliotheek van Gouda een lezing gegeven over Museum Bisdom van Vliet in Haastrecht.

Op vrijdagmiddag 29 september heb ik vlakbij Museum Bisdom van Vliet in Haastrecht een lezing verzorgd over dit museum, gevolgd door een rondleiding in het museum.

Op 16 november heb ik voor master studenten kunstgeschiedenis aan de VU een gastcollege gegeven.