Skip to main content

Publicatie

De laatste generaties van het geslacht Baermaijer von Barienkhofen


 • Categorie:
  Diverse artikelen in pdf, Genealogische artikelen, Publicaties
 • Publicatiejaar:
  2004
 • Plek van publicatie:
  De Indische Navorscher, jrg. 17 (2004), nr. 1
 • Pagina:
  35-38